Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Hoàng Văn Thụ

Huyện TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
ybi-txnghialo-th-thcshoangvanthu@edu.viettel.vn